ယောင်ဝါးလူ့အဖွဲ့အစည်း (အသံထွက်ဆောင်းပါး)

ဤဆောင်းပါးကို မြန်မာ့လမ်းပွင့် စာအုပ်ထဲ၌ ထည့်သွင်း ပုံနှိပ်ထား၍
မိတ်ဆွေ မစိန့်ဇာနည်လင်းက အသံထွက်ဖတ်ရှုထားပါသည်။

Previous post ▄ စာပေဈာန်သမာပတ်
Next post ◾ သာသနာ့ဝန်ဆောင်