စာကြည့်တိုက်

စာကြည့်တိုက်
စာကိုလက်နဲ့ဖတ်
ကိုယ့်ဇ, ဘယ်မှာလဲ
လူမမာ လူ့အဖွဲ့အစည်း
စာဖတ်သမားသို့
Previous post ◾ စာစုံဖတ်
Next post ◾ ကလောင်၏ ဩဇာ