၂၀၂၀ အလွန် ပါတီစုံစနစ် ဘယ်လောက်အလုပ်ဖြစ်မလဲ…..

The Voice Weekly Journal မှာ ဖော်ပြပါရှိပြီး ဆောင်းပါး။ ၂၀၁၉ ဩဂုတ် ၊ ၅ ရက် ။ မြန်မာပြည်ဟာ ပါတီစုံစနစ်နဲ့ အလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ဒီအဖြေကို ဖြေဖို့အတွက် အသက်သေပြချက်ကောင်း ကောင်း လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်အတွက် ပါတီစုံစနစ်အလုပ်ဖြစ်ခြင်း မဖြစ်ခြင်းဟာ ဖြတ်သန်းမှု ကောင်းကောင်း ရှိပြီးမှ ပြောနိုင်၊ ပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်။...