စကားလုံးများ၏ စွမ်းအား

မူရင်းစာအုပ်အမည် - The instant Millionaire မူရင်းစာရေးဆရာ - Mark Fisher ဘာသာပြန်သူ - ဖေမြင့် စာအုပ္အညႊန္း နန်းရင်းဝန် ဒစ္စရလီ က ပြောဖူးသည်။ စကားလုံးများက လူကို အုပ်ချုပ်တာ… စာဖတ်သမားတိုင်း တက်ကျမ်းစာအုပ်များနှင့် နှစ်ပါးသွား ကဖူးကြမည်ထင်သည်။ နည်းနည်း ကဖူးသူနှင့် များများ ကဖူးသူသာ ကွာလိမ့်မည်။ စာဖတ်သမားမှန်လျှင်...