လက်နဲ့တွေးပါ

• တွေးရင် လက်နဲ့တွေးပါ။ • စိတ်ကူးယဉ်ရင် လက်နဲ့စိတ်ကူးယဉ်ပါ။ ဒီလို ပြောလိုက်လို့ ဖတ်ရသူမှာ ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ မဖြစ်ပါနဲ့။ မဖြစ်ပါနဲ့။ လက်နဲ့ တွေး လို့ရသလား၊ လက်နဲ့ စိတ်ကူးယဉ်လို့ ရသလား လို့ မေးချင်နေပြီမလား။ တချို့ပါးရည်နပ်ရည်ရှိသူကတော့ ချက် ချင်းသိပါလိမ့်မယ်။ လက်နဲ့တွေးပါ။ လက်နဲ့စိတ်ကူးယဉ်ပါ။ ကိုယ့်အတွေးကို အတွေးအဖြစ်နဲ့သာ မထားလိုက်ပါနဲ့။ အတွေးကို...