◾ သံဃာ / သာသနာ

PDF Download Link >>>> http://www.mediafire.com/file/vhc508cv7yvzpsf/Sanga_and_Sasanar_by_Min_Thayt.pdf/file?fbclid=IwAR2Q12lmgmdpaug8WP_5lruauvk2CA2jse4hrKeJhBY_I8EEaqHhU4kx6cc သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပတ်သက်၍သော်လည်းကောင်းဗုဒ္ဓသာသနာတော် အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍သော်လည်းကောင်းရေးသားတင်ပြခဲ့ဖူးသော ဆောင်းပါး (၅) စောင်ကို စုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁) သာသနာရောင်ဝါ၂) သံဃာ့အဖွဲ့အစည်း၃) သာသနာတော်ပြုပြင်ရေး၄) ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်တမ်း၅) ဟုတ်ယောင်ထင်မှု အားလုံးဟာ ဒီ ၂၀၂၀ မှာ ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးတွေ ချည်းပါပဲ။သာသနာရောင်ဝါ ဆောင်းပါးကိုဇန်နဝါရီလ၊ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ရေးတယ်။ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်း ဆောင်းပါးကိုမတ်လ...