လွတ်လပ်ခြင်း ကွင်းပြင် ၊ လုပ်ကိုင်ခွင့် ဝန်းကျင်

• ပညာရှင်တစ်ယောက်အတွက် လိုအပ်ချက် • ပညာရှင်တစ်ယောက်အတွက် ဘာလိုသလဲ။ • ပညာရှင် ရှင်သန်ဖြစ်ထွန်းရာ အကြောင်းတရားက ဘာလဲ။ ပညာဆိုတဲ့သဘောက လွတ်လပ်ခြင်းကွင်းပြင်မှာသာ ရှင်သန်နိုင်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်၊ ပညာရှင် တစ်ယောက် အတွက် ပထမဆုံးလိုအပ်ချက်က “လွတ်လပ်မှု” လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ လွတ်လပ်မှုမရှိရင် ပညာဟာ သေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့အစွမ်းအစဟာလည်း လွတ်လပ်ခြင်းမှာသာ ရှင်သန်ပေါက် မြောက်နိုင်တယ်။ လွတ်လပ်ခြင်းကွင်းပြင်မှာသာ...