မူဝါဒရေးရာဆွေးနွေးခန်း အပိုင်း (၁) ၊ (၂) ၊ (၃)

Sandhi Governance Institute ၏ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၊ မူဝါဒရေးရာလေ့လာသုံးသပ်သူ ဆရာ ဦးခိုင်ဝင်း နှင့် ဆွေးနွေး မေးမြန်းခန်း အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အစီအစဉ် အပိုင်း (၁) ၊ (၂) ၊ (၃) အထိ နားဆင်နိုင်ပါသည်။ https://www.youtube.com/watch?v=x2MyIYzgdPg&t=89s မူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးခန္း အပိုင္း (၁) https://www.youtube.com/watch?v=6YFabpmZGF4 မူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးခန္း အပိုင္း...