နေဝင်းမောင်ကထာ

၂၀၁၈ မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ The Voice Daily သတင်းစာ၌ ဖော်ပြပါရှိပြီး ဆောင်းပါး။ နေဝင်းမောင် ပြောခဲ့ဖူးတာ ရှိတယ်။ နေဝင်းမောင် ဆိုလို့၊ မရိုမသေ လုပ်တယ်လို့ မမှတ်စေလို။ ရေးသူက၊ လေးစားကြည်ညိုသူ ဖြစ်သလို၊ ဖတ်သူ ကလည်း နားလည်သဘောပေါက်ပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Egress သင်တန်း ဆင်းပွဲတစ်ခုမှာ၊ ပြောခဲ့တာပါ။ သူ့စကား...