▄ ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ် နိဂုံး

• မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအနေနှင့် ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးစနစ်အား နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးစနစ်ဖြင့် ဖော်ဆောင်ရာတွင် နှစ်ကြာသည်နှင့်အမျှ အောင်မြင်မှု မရှိတော့ပါ။ ပါတီဝင်အားလုံးနှင့် ပြည်သူများ နှစ်ရှည်လများ ခြိုးခြံချွေတာ၍ မနေနိုင်ကြတော့ပေ။ ဇွဲမကောင်းနိုင်ကြတော့ပေ။ မျှတစွာ စားသုံးရ သော အချိုးကျစနစ်၊ မလောက်၍ မဲနှိုက်ရသောစနစ်၊ မကြိုက်တာရော ကြိုက်တာရော တွဲယူရသော စနစ်၊ မိမိပိုင်မြေတွင် စီမံကိန်း သီးနှံအား ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် စိုက်ရသောစနစ်၊...