တူးပီ နှင့် နာကျင်မှု အပြောင်းအလဲ

၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့ The Voice Weekly Journal မှာ ဖော်ပြပါရှိပြီး ဆောင်းပါး။ အစိုးရတစ်ရပ်၏ အုပ်ချုပ်မှုကို ပန်းတိုင်နှစ်ရပ်ဖြင့် ဆန်းစစ်လို့ရသည်။ နိုင်ငံရေးပန်းတိုင်နှင့် မူဝါဒပန်းတိုင်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးပန်းတိုင်ကို Political Goal လို့ ခေါ်သည်။ မူဝါဒပန်းတိုင်ကို Policy Goal လို့ ခေါ်သည်။ ဤအချက်ကိုပင် တူးပီ...