စာကြည့်တိုက်

စာကြည့်တိုက် ဆိုတာ ဘီ ငါးလုံး နဲ့ ပြည့်စုံရမယ်လို့ ဆိုတယ်။ Building, Book, Brain, Burrower, Budget • စာကြည့်တိုက် တစ်တိုက်ဖြစ်ဖို့ ခက်တယ်။ • စာကြည့်တိုက် တစ်တိုက် လည်ပတ်ဖို့ ပိုခက်တယ်။ • ပုံမှန်လည်ပတ်ဖို့ အခက်ဆုံးဖြစ်တယ်။ • အဲ့ထက် ခက်တာကတော့၊ နှစ်ပေါင်း ရှည်ရှည် ပုံမှန်လည်ပတ်ဖို့...