ဒဂုန်တာရာ (သို့မဟုတ်) တာရာဗေဒ လေ့လာချက်။

Audio Book ဒဂုန်တာရာ၏ ရုပ်ပုံလွှာများကို ဖတ်သည်။ ရုပ်ပုံလွှာသည်၊ ကနဦးပိုင်းက ရေးခဲ့သည်များဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်း ရုပ်ပုံလွှာများကိုပင် ထပ်ရေးသေးသည်။ ဒါကို စာဖတ်ပရိတ်သတ်က သိပ်မသိ။ ဖျတ်ခနဲတွေ့ရသော ရုပ်ပုံလွှာများဟု ဒဂုန်တာရာက ရေးသည်။ ရုပ်ပုံလွှာနာမည်ကြီးခြင်းမှာ၊ အောင်ဆန်း (သို့မဟုတ်) အရိုင်း ကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ တကယ်တော့ အောင်ဆန်း (သို့မဟုတ်) အရိုင်း တစ်ပုဒ်တင် ကောင်းသည်...