ဗမာဘုရင်

ဗမာဘုရင်များ၏ အမူအကျင့်နှင့် အပြုအမူများကို ယေဘုယျခြုံကြည့်လျှင်၊ ၎င်းတို့သည် အလုပ် (၄) လုပ်ကို အမြဲတမ်းလုပ်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ၁) စစ်တိုက်ခြင်း ၂) ဘုရားတည်ခြင်း ၃) မိန်းမမြောက်များစွာ ယူခြင်း နှင့် ၄) နန်းတွင်း အာဏာလုပွဲများတွင် ရုန်းကန်ရခြင်း…။ စစ်တိုက်ခြင်း ဗမာဘုရင်များ၌၊ အမြဲတမ်း စစ်တပ် ဟူ၍ မရှိ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စစ်တပ်ဟူ၍လည်း...