နိုင်ငံရေးအကြောင်း ယေဘုယျ မိတ်ဆက် သင်ကြားချက်အတွက်၊
ပြင်ဆင်ထားသော ဟောပြောပို့ချမှု
Power Point File ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာဘာသာဖြင့် ၊ ပြင်ဆင်ထားပါသည်။
Download လုပ်၍ လေ့လာနိုင်ပါသည်။

Previous post မြန်မာပြည်၏ ပထဝီရေးရာ မဟာဗျူဟာမြောက်တည်ရှိမှု
Next post စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ ကဏ္ဍ နှစ်ရပ်