မြန်မာပြည်၏ ပထဝီရေးရာ မဟာဗျူဟာမြောက်တည်ရှိမှု

မြန်မာ့ပထဝီနိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ၊
ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာ အချက်များကို ဟောပြောပို့ချထားသော ၊
စာရေးသူ၏ Power Point File ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာဘာသာဖြင့် ၊ ပြင်ဆင်ထားပါသည်။
Download ယူ၍ လေ့လာနိုင်ပါသည်။

Previous post ပထဝီနိုင်ငံရေး
Next post နိုင်ငံရေးမိတ်ဆက်