မူဝါဒရေးရာဆွေးနွေးခန်း အပိုင်း (၁) ၊ (၂) ၊ (၃)


Sandhi Governance Institute ၏ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၊
မူဝါဒရေးရာလေ့လာသုံးသပ်သူ ဆရာ ဦးခိုင်ဝင်း နှင့် ဆွေးနွေး မေးမြန်းခန်း အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။


အစီအစဉ် အပိုင်း (၁) ၊ (၂) ၊ (၃) အထိ နားဆင်နိုင်ပါသည်။

မူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးခန္း အပိုင္း (၁)
မူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးခန္း အပိုင္း (၂)
မူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခန္း အပိုင္း (၃)
Previous post ဒဿနအမြင်
Next post စာရေးဆရာများ