မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလေ့လာချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး၊

စာရေးသူ သင်ကြားထားသည့် Power Point ဖြစ်ပါသည်။


မြန်မာ့သမိုင်းကို သမိုင်းပြက္ခဒိန် အလိုက်စဉ်၍ ၊

ပြုစုစီရင်ထားပါသည်။
မြန်မာ့ခေတ်သစ်နိုင်ငံရေးသမိုင်း အကျဉ်းချုပ်ကို လေ့လာသိရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။

လေ့လာချင်လျှင် ၊
အောက်ပါ link တွင် ….
PDF Download ရယူနိုင်ပါသည်။

Profile Essay Previous post ဒေါက်တာခွန်ကျော်ဦး (သို့မဟုတ်) နှလုံးလှဆရာဝန်
Next post စာရေးဆရာဘဝ