တရုတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ

သန္ဓိအုပ်ချုပ်စီမံမှုအဖွဲ့မှ ကိုဗစ် – ၁၉ စီးပွားရေးကုစားမှုအစီအစဉ် နှင့် တရုတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ အကြောင်း ဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ်ကို Sandhi Governance Institute Facebook Page မှတဆင့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။

✦ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲ၌ ၊

• တရုတ် – မြန်မာ စီးပွားရေးစင်္ကြန်တွင် ပါဝင်သည့် တရုတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများ အကြောင်း
• ကိုဗစ် – ၁၉ ကြောင့် ပြောင်းလဲလာမည့် ကမ္ဘာ့လုံးဆိုင်ရာ၊ ဒေသတွင်းဆိုင်ရာ စီးပွားရေး အခြေအနေများ အကြောင်း
• တရုတ် – မြန်မာ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် စိန်ခေါ်ချက်များ အပြင်
• တရုတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ သုံးသပ် / ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်သည့် အကြောင်းအချက်များကို ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

✦ ဆွေးနွေးမှု၌ ပါဝင်သူများ

❏ ဒေါက်တာမြင့်ဆန်း (ဒု – ဥက္ကဌ ၊ ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုံစီမံကိန်း စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ)

❏ နန်းလွင် (အကြီးတန်း သတင်းထောက်၊ ဧရာဝတီ)

❏ ဦးခိုင်ဝင်း (အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ၊ သန္ဓိအုပ်ချုပ်စီမံမှုအဖွဲ့)

◉ မင်းသေ့ (Moderator)

✦ ဆွေးနွေးခဲ့သည့် နေ့ရက် / အချိန်

➥ ၂၃ ၊ မေလ ၊ ၂၀၂၀ (စနေနေ့)
➥ နေ့လယ် ၁၁ နာရီ မှ ၁၂ နာရီ အထိ

Previous post ◾ သံဃာ / သာသနာ
Next post ☗ သမိုင်းသင်ရိုး